В 1965 на могилі встановлена скульптура воїна з бетону з при
святним написом на постаменті.

Джерела і література:

Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації.- Ф.35, оп.
11458, спр.289.- Арк.81; Ф.1306, оп.2, спр.8.- Арк.183; Ф.317 сд, оп. 43228,
спр.313.- Арк.58, 63; Ф.299, оп.3070, спр.4.- Арк.6, 29.
Державний архів Житомирської області. - Ф.Р.- 4201, оп.1, спр.1.- Арк.16;
Ф.2668, оп.2, спр.292.- Арк.78.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская - Йошкар-Ола, 1982.- С.97.

Олена Іващенко

Додаток:

1. Напис типовий.

с. Рея,
центр сільради

118. МОГИЛА ВЕЛИКОГО М.В. (іст.). Північно-західна околиця
села,четвертий ряд ліворуч від входу на сільське кладовище. Похо
ваний Михайло Володимирович Великий (1913-1975) - Герой Со
ціалістичної Праці. Народився в с Тіньках Чигиринського району
Черкаської області у селянській родині. Українець. У 1932 закінчив
Шамківський зоотехнікум. Працювати почав зоотехніком, згодом
очолив хмелерадгосп "Черемошне" Житомирського р-ну (1932-
1939). З початком Великої Вітчизняної війни призначений відпові
дальним за евакуацію колгоспної худоби в Пензенську область. До
1943 працював зоотехніком. Потім був мобілізований до Радянської
Армії. Після звільнення Житомирщини в 1944-1946 працював ди
ректором хмелерадгоспу "Черемошне", а з квітня 1946 очолив хме
лерадгосп "Рея". На цій посаді (1946-1975) працював майже до
смерті. За тридцять років хмелерадгосп перетворився у велике спе
ціалізоване хмелярське господарство, що стало відоме далеко за
межами України. Були побудовані хмелеплантації, на яких виро
щувався високоврожайний сорт "Клон-18". Завдяки впроваджен
ню нових технологій врожай сухих шишокхмелю за 1955-1965 склав
15 ц з га. Як за врожайністю, так і за якістю хміль радгоспу оціню
вався на рівні світових досягнень. 1963 була збудована перша на
Україні хмелеплантація на залізобетонних опорах.