1959 до радгоспу був приєднаний економічно слабкий сусідній
колгосп с. Гальчина, який став його відділком. Через два роки від
ставання було подолано. Відтоді поруч з основною галуззю - хме
лярством, у радгоспі стало успішно розвиватися рільництво й тва
ринництво. Участь радгоспу у Всесоюзній виставці досягнень на
родного господарства принесла його працівникам золоті, срібні
й бронзові медалі.

М. Великий постійно приділяв увагу соціальній сфері. Звичайне
село Рея за тридцять років стало невпізнаним: виросли двопо
верхові житлові будинки, Будинок культури, бібліотека, медпункт,
дитячі ясла-садок, два магазини, побутова майстерня, лазня з перу
карнею, пральня. Початкова школа переросла в середню і оселила
ся в новому приміщенні. За високі успіхи, досягнуті радгоспом, 
30 квітня 1966 М.Великому присвоєно звання Героя Соціалістич
ної Праці. Помер у 1975.
1976 на могилі встановлено стелу із лабрадориту (висота 1,9м) з
портретом і меморіальним написом.

Джерела і література:

Державний архів Житомирської області.- Ф.1150, оп.13, спр.201.- Арк.19;
Спр.230.- Арк.22; Ф.120, оп.2. спр.55.- Арк.63; Ф.76, оп.4, спр.275,- Арк.189;
Оп.10, спр.2.- Арк.69.
Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область.- Київ, 1973.- С.196.
Коляда Р.Е. Рея // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Наук. зб. "Ве
лика Волинь". 22 т.- Житомир-Бердичів, 2001.- С.252-253.
Трудові Зірки Полісся.- С.53-55.

Олена Іващенко

Додаток:

1. Напис типовий.

с. Рея,
центр сільради

119. МОГИЛА ЗОЩУКА Я.Г. (іст.) Південно-західна околиця села,
західна частина сільського кладовища. Похований Яків Григорович
Зощук (1906-1987) -Герой Соціалістичної Праці. Народився в с. Реї.
Українець. 1922 почав працювати різноробочим в місцевому хмеле-
радгоспі "Рея". Згодом став ланковим, у 1940 брав участь у Всесоюз-