Содержание


Преса Бердичева - «дзеркало» історичних подій в краї 3
Література і джерела 15
Періодичні видання Бердичева. Фотоогляд 17
Періодичні видання Бердичева (табл. 1) 33
Інформаційний моніторінг. Газета «Радянський шлях» в період з 1925 по 1992 роки (табл.2) 39
Покажчик імен 44
Покажчик видань 45
Діаграма динаміки реєстрації нових ЗМІ Бердичева у 1993 - 2007 рр 46
Про автора 47

[ 1 ]


[ 2 ]

Мілада Мартинюк ПРЕСА 

Бердичева 

в контексті подій XIX - XXI ст. Житомир 
видавництво «Волинь» 
2008

 


ББКЯ171 (2Ук-Ж) 
М29 
МАРТИНЮК М. В. ПРЕСА Бердичева в контексті подій XIX 


XXI ст. - Житомир: вид-во «Волинь», 2008. - 48с- 36 іл; 2 таб.; 1 діагр. 

Рецензент: 
Г.П. Мокрицький -заслужений журналіст України, почесний член 
Всеукраїнської спілки краєзнавців, головний редактор краєзнавчого 
видавництва «Волинь» (Житомир), офіційний представник в регіоні 
Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника Нацональної Академії наук України 


У виданні вміщено інформацію про газети, що виходили та 
розповсюджувалися в м. Бердичеві упродовж ХІХ-ХХІ ст.; що 
подається на тлі основних подій, які відбувалися в місті і висвітлювалися 
в місцевій пресі. Курсивом в тексті цього розділу 
виділено назви тільки тих газет, що видавалися в Бердичеві. 

Автором вперше систематизовано великий обсяг інформації 
про місцеву пресу Бердичева за 150-річний період (1858 - 2008), 
яка вміщується у вигляді окремої таблиці. 

Також вміщуються фоторепродукції «шпігелів» (верхні частини 
перших полос газет), зображення яких читач може побачити 
в окремому розділі всередині книжки. 

Розрахована на широкий загал читачів. 

На обкладинці - колаж зі шпігелів бердичівських газет 

© Мартинюк М. В., текст, фото, 2008. 
© Видавництво «Волинь», видання, 2008
 

Книжку підготовлено до друку та надруковано тираж 
завдяки благодійній допомозі Георгія Мокрицького 

 


[ 3 ]

Останнім часом все частіше зустрічається інформація про 
те, що цифрові газети витісняють на ринкові традиційну 
пресу і впевнено відвойовують у них аудиторію. 

У 2007 році доля традиційних газет як засобів масової інформації 
впала до 25%, а до 2012 року, як прогнозують спеціалісти, цей показник 
не перевищуватиме 20 відсотків. 

Прогнозується подальше зниження інтересу з боку читачів до «паперових
» газет як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Доля традиційних 
газет в рекламних бюджетах впаде з 26,5% у 2008 році до 25% 
у 2011 році, а відповідні витрати інтернет-видань зростуть з 10,8 до 
13,8 відсотка. 

Тому метою даного видання є збереження інформації саме про 
газети, які виходили та розповсюджувалися в м. Бердичеві упродовж 
ХІХ - XXI ст. Адже газети дозволяють дослідити та зрозуміти життєву 
практику тих чи інших соціальних та професіональних прошарків суспільства 
та його окремих представників [43, 8] і створити розмаїття"
місцевих" та "людських" історій-фрагментів загальнонаціонального 
історичного дискурсу [44]. 

У XVIII ст. м. Бердичів за кількістю видавництва друкованої продукції 
посідає четверте місце після Києва, Москви та Санкт-Петербургу. 
Якщо зважати на те, що особливо чисельними на Волині були 
єврейські громади, то Бердичів став столицею єврейства. Перші документальні 
відомості щодо єврейської громади м. Бердичева датуються 
1721 роком. На 1861 р. єврейська громада міста була другою на теренах 
всієї Російської імперії. 

Бурхливим розвитком промисловості в м. Бердичеві визначається 
друга половина ХІХ ст. В цей час місто посідає друге-місце як промисловий 
центр після Києва в Київській губернії (цікавим є і той факт, 
що населення міста становило більше 70 тис. населення, серед них 80% 
-  євреї). 
Про активне культурне життя єврейської громади свідчать газети [ 4 ]

на ідиш, що виходили та розповсюджувалися в м. Бердичеві наприкінці 
XIX ст. Так, бердичівляни мали змогу передплачувати та читати 
газету "Дос юдише фольксблат" ("Еврейский народный листок"), 18831889 
рр., яка видавалася в Петербурзі. Цікава вона для нас тим, що 
саме тут вперше опублікував свої фельєтони та оповідання молодий 
Шолом-Алейхем (1883 р. - "Два камня", "Выбор", в 1888 р. - роман 
"Сендер Бланк") [26]. На ідиш в місті видавалися такі газети, як: 1888 
р. - "Найер телеграф" (видавець П. Айзикович); 1892 р. - "Ди библиотек" 
(видавець - Ш. Гуревич); 1896 р. -"Бердичевер иллюстрация"; 
1898 р. - "Найес Орун Эрец-Исроэл" (видавець - І. Фількельштейн); 
1908 р. - сатиричний зошит "Дер Котер" (редактор - Яношельський); 
1910 р. - щоденна газета "Фолькештиме" (редактори: Л. Фріс, А. Кін) [3]. 

В. О. Паливода зазначає, що в 20-30-х роках XX ст. в Бердичеві 
виходили такі газети на ідиш: "Дер кустар", "Дер емес", "Дер шлугпер", 
"Дер арбетер" (з періодичністю в 10 номерів на місяць) й багатотиражна 
газета місцевої взуттєвої фабрики "Победа" "Дер шлягер" [5]. Проте 
вже у середині 30-х років з'явилися обмеження щодо використання 
ідиш в закладах міста, було закрито понад 80 синагог і, як наслідок, 
видання газет на ідиш припинилося. 

Місто Бердичів було знане не лише в межах Київської губернії, до 
складу якої воно входило, але й далеко за її межами. Так, про події, що 
тут відбувалися в 1906 р., ми дізнаємося з газети "Новое время" (політична 
та літературна газета, що виходила в Петербурзі з 1868р. по 1917 
р., п'ять разів на тиждень; видавці-редактори: А.К. Кіркор, Н. Юматов). 
В номері за 16 (3) липня 1906 р. повідомляється про грабіжницький 
напад чотирьох єврейських бандитів на місцеву аптеку Ревича, які 
тут вночі замовляли сірчану кислоту, а після відмови вбили провізора, 
викрали аптечну касу та втекли з місця злочину [38]. 

А в газеті "Русское слово" (щоденна газета, що виходила в Москві 
з 1895 р.по 1917 р.; видавець: О. О. Александров і яку називали "фабрикою 
новин") знаходимо відомості про міські грабежі та вимагання грошей 
"з революційною метою". Так, жителька Бердичева купчиха Железняк, 
яка відмовилася давати з цією метою гроші, була вбита, а лісопромисловець 
Ліпелісс та його дружина - тяжко поранені [39]. 

Події, що відбувалися в місті Бердичеві, висвітлювалися і в губернській 
газеті "Волинь", яка виходила в м. Житомирі з 1838 р. Це була 
невелика за обсягом, різноманітна за тематикою та жанрами газета, в 
якій друкувалися статті про життя міста в рубриках "Бердичівська хроніка", 
яка згодом змінює свою назву на "Жизнь Бердичева" [4]. Бердичівське 
відділення цієї газети знаходилася по вул. Морвітській (Марвінській, 
суч. вул. МЮДа) поруч з доктором Пешинським в домі Мен-


[ 5 ]

деля Гінделя. Прийом передплати здійснювався в конторі Зельдовича 
та в місцевій аптеці Розембаума. А згідно «Адрес-календаря Бердичевскаго 
уезда за 1898 год» відділення газети «Волинь» було переведено до 
будинку Гаєвського, що був розташований на розі вулиць Садової та 
Малої Юрідики (Мурованної) [48,116]. В цьому ж календарі ми знаходимо 
відомості і про газету «Київское слово», що виходила в Бердичеві 
(контора знаходилась по вул. Зеленичній в будинку Поліщука). 

Перші спроби створити власну газету м. Бердичева належать персональному 
пенсіонеру місцевого значення, меценату, відомому в місті 
доктору О.Г. Шперлінгу [16]. Перший примірник газети О.Г. Шперлінга" 
Бердичевский летучий листок" вийшов в 1893р. У цьому відомому 
доктору допомагав його друг I.I. Острожинський. Проте на той час 
дозвіл на випуск будь-якої газети слід було отримати в Києві (адже Бердичів 
входив до складу Київської губернії). Та не судилося здійснитися 
цій добрій справі, тому що з центру прийшла відповідь: "Отказать" [15]. 

З 1858 по 1882 роки в місті видавалася газета "Луч и телеграфъ" 
[29,30], а в 1887р. - газета "Вести Бердичева" із додатком "Заметки" 
[27,28]. 

В архівних фондах Російської державної наукової бібліотеки в 
Москві та Центральної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського Національної 
Академії наук України в Києві знаходяться примірники таких 
газет, що виходили в м. Бердичеві в 1912 році: "Голос правды", "Голос 
народа" [33,34]. 

В перші два десятиліття XX ст. в Бердичеві виходять дві міські газети 
російською мовою "Южный вестник" - щоденна газета, яка в 1914 
р. була перейменована на "Южный голос" та "Южная молва", редактором 
якої в 1912 р. був Є. І. Шатан [18], в 1913 р. - I.Х. Аблов [6]. 

Видавець газети "Южная молва" - "Южное товарищество печатного 
дела". Матеріал розміщувався на чотирьох полосах середнього 
розміру і широко відображав ритм міського життя. Вартість газети в 
роздрібній торгівлі становила 1 копійку, а на залізничній станції -4 
коп. Газета "Южный вестник", редакція якої знаходилася на вул. Махнівській, 
82, виходила щотижня; передплатна ціна становила 1 крб. 
на рік, а для читачів з інших міст - 2 крб. Редактор і видавець А. III. 
Айзенштейн. Особливістю цього видання було висвітлення, крім місцевих 
подій, широкої палітри життя краю у розділах "Русская жизнь", 
"Польская жизнь", "Украинская жизнь", "Еврейская жизнь". Шпальти 
газети супроводжувала реклама продукції місцевих кондитерських, магазинів 
взуття, оптики, електротехніки, суконної торгівлі тощо [6, 100]. 

Жовтнева революція 1917 року докорінно змінила хід подальших 
подій, що певним чином позначилося і на житті повітового міста Бер-


[ 6 ]

дичева. Звістка про повалення царизму дійшла до міста на другий день 
після революції. Бердичівляни з радістю зустріли цю новину. Було створено 
Раду робітничих депутатів, перше засідання якої відбулося 9 березня 
1917 р. (голова т. Калмиков). Створюється міцна більшовицька 
організація, яка зажадала практичної та інформаційної підтримки й 
тому проводила мітинги і збори, створювала фракції, друкувала листівки. 
З'являються нові газети, що відображали революційні події як в 
місті, так і в країні в цілому. 26 листопада в місті встановлено Радянську 
владу [20]. 

У місцевій газеті "Южное слово", що видавалася з 1913 р., читаємо: 
"На собрании депутатов всех воинских частей местного гарнизона 
единогласно было решено войти в контакт с Советом робочих депутатов. 
Был избран исполнительный комитет и президиум Совета. Послана 
приветственная телеграмма Петроградскому Совету робочих и 
солдатских депутатов" [19]. 

В бердичівському архіві зберігаються декілька примірників політичної, 
наукової, літературної, суспільної, комерційної газети "Утренняя 
газета" ("Последние новости"), яка видавалася в м. Києві, проте з 
1918 р. розповсюджувалася в м. Бердичеві і яка розповідала про хід революційних 
подій. 

В щоденній соціальній газеті "Свободная мысль", що виходила в м. 
Бердичеві з 1919 р., зазначається про збори майстрів та робітників заводу 
"Прогрес", на яких було організовано профспілковий союз металістів 
та затверджено статут союзу [21]; про мітинг солдат гарнізону, в 
якому взяло участь понад 500 чоловік. На цьому мітингу виступили 
більшовики Н.Д. Марченко та Р.С. Сломницька, які закликали підтримати 
радянську владу [22]. 

До 1917 року в місті видавалася газета "Голос фронта", де вміщалися 
новини з фронту. 24 листопада 1917 р. Військовий революційний 
комітет Південно-Західного фронту прийняв рішення замість газети 
"Голос фронта" видавати газету "Известия Военно-революционного комитета 
Юго-Западного фронта", перший номер якого вийшов 28 листопада 
1917 року [24]. Ця газета була провідником більшовицької політики 
у військах фронту. В передовій статті, підписаній більшовиком 
солдатом Б.А. Мілюковим, зазначалося, що "солдатские массы 
Юго-Западного фронта воочию убеждаются, что власть Советов есть 
единственный путь избавления от войны, от власти капитала и от бесправия. 
Сегодня партия пролетариата и беднейшего крестьянства в 
течение 8-ми месяцев, несмотря на все "свободы", гонимая особенно 
на Ю[го]-3[ападном] фронте, громко заявляет о себе в официальном 
органе Воєнно-революционного к[омитета] фронта" [23]. А вже в №3 


[ 7 ]

та №5 газета через промови на засіданні ВРК Південно-Західного фронту 
більшовиків Г.В. Разживіна, М.Н. Коковихіна та А.В. Гриневича 
звертає увагу солдатів на "контрреволюционный характер политики 
украинских буржуазных националистов, их стремление путём украинизации 
армии внести раскол между трудящимися, прежде всего солдатскими 
массами различных национальностей..." [24,373; 25]. 

В 1918 році інформаційне бюро при головнокомандуючому Південно-
Західним районом Республіканського війська видає в місті газету 
"Воля" [35]; а інформаційне бюро при Бердичівськый залозі в тому 
ж році - газету "Життя і воля" [36]. 

Із наявних документів, що зберігаються в архіві м. Бердичів, бачимо, 
що революційну пресу в місті було започатковано "Исполнительным 
комитетом Совета рабочих депутатов" й називалась ця газета 
"Известия". Редакція газети знаходилася за адресою: вул. Шевченка, 
24, в будинку відомого міського лікаря та мецената Д. Шеренціса, а 
контора - по вул. Свердлова, 16. Перший номер цієї газети вийшов 12 
квітня 1919 року. Аналізуючи газетні рубрики за 1919 р., слід зазначити, 
що жодна стаття не друкувалась українською мовою. 

При детальному огляді газет за період з 28 березня по 21 квітня, 
впевнюємося, що немає жодної статті українською мовою, крім подвійного 
заголовка [1]. Цікавим, на наш погляд, є і той факт, що Бердичівська 
типографія у 1919 р. мала свій власний прапор з гаслом: "Разбивая 
- твори, обновляй!" 4 травня 1919 р. в приміщенні редакції газети 
"Известия", що знаходилася за адресою вул. Білопільська №1 (до 
речі, тут же були й відділ друку та пропаганди при виконкомі) відбувся 
профспілкові збори журналістів, які вирішували нагальні проблеми та 
виробили план роботи на найближчий час. З 5-го травня 1919 р. редакція 
газети була переведена на вул. К. Лібкнехта №1. 3 1920 р. редактором 
міської газети став Г. Йоффе. 

З кінця 1919 р. до середини 1920 р. газеті "Известия" довелось двічі 
припиняти свій вихід через окупацію міста білополяками Всередині 
червня 1921 р. Бердичів став радянським. 16 червня цього ж року Бердичівський 
повітовий ревком відновив випуск газети вже під назвою 
"Вісті", яка перейшла на самофінансування та проіснувала до 1 лютого 
1922 року. Газета виходила вже з позначкою: 2-й рік видання. Рубрики 
незмінні до кінця. Редагувала газету редакційна колегія; видавав 
- Революційний комітет. 
2 жовтня 1921 р. в місті виходить перший номер газети "Экономическая 
мысль" - орган повітової економічної ради, присвячена економічному 
життю Бердичева та Бердичівського повіту. А загалом до 
1923 р. мешканці мали змогу читати газети: "Общественная жизнь", 


[ 8 ]

"Южное слово" (за тогочасним визначенням - "буржуазного напряму"
1913 р.); "Свободная мысль' ("социалистического направления",1919 
р.); "Голос жизни" (Союза торговых промышленников, 1918 р.); "Наше 
слово" (1918 р.); "Життя і Воля" (1918 р.); "Селянська думка" ( 1918 р.). 

3 1 лютого 1922 р. газета як "еженедельный орган Бердичевского 
Уездисполкома и Укома К.П.(б)У" [2] виходить під назвою "Голос труда" 
[32], редакція якої знаходилася по вул. К. Лібкнехта, 24, в приміщенні 
бувшого готелю "Бристоль". У періодиці вже порушується тематика, 
що розповідає про культурне життя, вісті "по Советской Федерации", 
"За границей". Мало реклами, оголошень, всі статті носять суто 
політичний характер. Уперше вказано прізвище редактора газети С. 
Логвинський. 

3 15 липня газету знову редагує редакційна колегія. А з січня 1923 р. 
- редактор Л. Розен. Статті українською мовою друкуються дуже рідко, 
проте новини із зарубіжжя висвітлюються досить широко. 
З 7 вересня 1923 року газета "Голос труда" має вже назву "Голос 
праці [32]. Ця газета, як щоденний орган Бердичівського Окрвиконкому 
радянських робітничо-селянських червоноармійських депутатів 
і окркому КП(б)У, у жовтні-грудні 1923 р. видається як двомовна: перша 
сторінка відведена для друкування українською мовою, а друга російською. 
Адреса редакцій: вул. Лібкнехта, 19; контора ж знаходилася 
за адресою вул. Лібкнехта, 25. 

Ціна передплати на газету становила 25 руб. на рік. Проте вже в 
газеті № 233 від 7 жовтня 1923 р. вміщено статтю "До реорганізації 
нашої газети", де вказано, що вона "...прибиратиме обличчя селянської 
газети", бо друкування "на рідній селянинові мові зручніше за виїмом 
- де-яких відділів (хроніка, робітниче і професійне життя міста" 
[2]. 

Газета - "ежедневная, политическая, экономическая и художественно-
литературная" - набула цивілізованого вигляду: в замітках почали 
з'являтися підписи дописувачів, спочатку скорочено (криптонімами: 
В. Н-ський. Р.-сякий); пізніше, очевидно, прізвищами, ніби псеводнімами, 
типу: Добовик, Залікович, пізніше: Я. Островський, П. Клименчук 
тощо. Вказується, що газету редагує Р. Кузьма. Видавець - Окрвиконком. 

У Бердичівському архіві є відомості, що в 1924-1925 рр. газету «Го-
лос праці» редагує Бергавинів і в ній було "Еженедельное приложение — 
"Рабочее эхо", що друкувалось російською мовою з останньою сторінкою 
на ідіш, про що повідомляється в номері від 18 травня. Виходили 
такі додатки до вказаних газет: у 1921 р. - "Страничка молодежи", "Молодой 
рабочий" (як орган Бердичівського повітового комітету КОМУ), 


[ 9 ]

у 1922 р. - "Рабочая жизнь", "Страничка призывника", у 1923 р. -"Правда 
молодежи", "Сторінка жінки робітниці й селянки", "Страничка ликбеза", 
"Шляхи нового господарства".* У 1925 році газету "Голос праці' 
редагував Заячківський [6,100]. 

Про законодавчі акти та розпорядження Центральної влади, з додатком 
"Збірника обов'язкових постанов Київського Повітвиконкому" 
в 1923 р. в м. Бердичів розповсюджувалася київська газета "Вестник 
киевского губисполкома", яка мала на меті ознайомлення населення 
губернії з нормативними державними документами. 

Таку ж мету переслідувала і газета "Волинський пролетарій", яка 
була заснована в 1920 р. та розповсюджувалася в Бердичеві до 1924 
року. 

3 21 червня 1925 року місцева газета «Голос праці» почала носити 
назву "Радянський шлях". В 1991-му номері газети писалося: "Сьогодні 
трудящі Бердичівщини вперше читають "Радянський шлях". На першій 
полосі видрукувано заклик: "Даєш 5 тисяч "Радянського шляху!" [6, 
101]. Як свідчать архівні документи, з 1927р. редактором газети був Ш. 
І. Марк, в 1937 р. - П. Прус, а з 1953 р. - П. Ковбасюк. 

В газеті "Радянський шлях" за 1925 рік нашу увагу привернула реклама, 
що проводилася напередодні передплатної кампанії. Тут читаємо 
(мовою оригінала, зі збереженням стилю): "Передплачуйте газету 
"Радянський шлях", адже вона: 

- дає широку, останню інформацію од РАТАУ і ТАРС; 
- короткими зрозумілими оглядами знайомить передплатників з 
внутрішнім і міжнародним становищем Радсоюзу; 
- широко освітлює робітниче та селянське життя Бердичівщини; 
- веде боротьбу зі зловживанням й темрявою на селах і заводах; 
- агрономічними порадами допомагає селянам поліпшити своє 
господарство; 
- допомагає робітникам виявити хиби у виробництві й тим збільшити 
виробність; 
- широко освітлює справи кооперації, освіти, охорони здоров’я 
то що; 
- порадник, найбільший помішник і товариш кожного селянина 
- активіста, робітника, кооператора, вчителя, колективіста, радянського 
інтелігента" [40]. 
Поряд з існуючими на той час газетами, що виходили на заводі 
"Прогрес" -"Вперед" (1928 р.), "На штурм" (1931 р.), яка в 1935 р. була 

* Ці додатки повною мірою не можна вважати повноцінними, оскільки вони не 
друкувалися окремо, були по суті спеціалізованими сторінками «Голосу праці». 
Тому у таблиці №1 вони не наведені. 


[ 10 ]

перейменована на "Машинобудівник" (до 1940 р.), в 1958 р. почала виходити 
щоденна багатотиражка заводу "За технічний Прогрес", яка існує 
до сьогодні (16 квітня 2008 р. відсвяткувала своє 50-річчя). 

Відомо також, що в 1951 р. ще виходила газета «Металлист» на 
заводі "Комсомолець" (тепер "Беверс") як орган партійної, профспілкової 
і комсомольської організацій. Вона широко висвітлювала хід соціалістичного 
змагання, досягнення підприємства, пропагувала передовий 
досвід, критикувала недоліки. Редактором газети була Є.І. Нісензон. 


В 1934 р. газета "Радянський шлях" почала виходити щоденно на 
чотирьох сторінках. Провідною темою газети було розгортання соціалістичного 
змагання за дострокове виконання п'ятирічки. Багато уваги 
надавалось вихованню молоді, освітянським проблемам. 

В 1937 р. мешканці міста Бердичева мали змогу передплачувати 
газети: "Більшовицька правда", "Молодий більшовик", "Комсомолець 
України", "На зміну", "Глос радецькі" (польською мовою), місцеву 
«Радянський шлях». Перед війною газета виходила з періодичністю 
шість разів на тиждень. Редакція знаходилася на вул. Шевченка, 14. 

Під час війни - з липня 1941 р. по січень 1944 р. - газета не виходила. 
У період тимчасової німецької окупації в Бердичеві двічі на тиждень 
виходила українською мовою "Нова доба" - український часопис 
Бердичівської округи - газета з розпорядженнями гебітскомісара 
[10,11], закликами до праці на благо рейху [12,13]. Подекуди вміщалися 
літературні твори авторів націоналістичного спрямування (наприклад, 
проза Уласа Самчука). Для доведення вищості раси та культивування 
своєї ідеології нацисти використовували в газеті і історичні дослідження, 
зокрема археологію та давню історію України. Основною 
тезою тут є те, що кіммерійці, скити - це все германські племена. Про 
це ми читаємо у статті доцента, доктора Віспера з Кенігсбергу у № 5 
часопису від 16 січня 1943 р. [9,14]. 

Згідно "Розпорядження гебітскомісара при яких умовах можливо 
починати навчання" за № 7 березня 1942 р. заняття в школах міста 
дозволяється в тих випадках, коли немає наступних перешкод: 

1. Якщо є лишок топлива для цієї мети після забезпечення військових 
частин і німецьких цивільних підприємств. 
2. Вчительський персонал повністю політично і по спеціальності 
забезпечений. 
3. Число вчительського персоналу в зв'язку з обмеженістю викладання 
по можливості звільняти 
4. Всіх директорів та інспекторів, які працювали раніш, звільнити. 


[ 11 ]

5. ... Використовування учбових планів, підручників, вчительської 
літератури, наочного приладдя - забороняється...[42] 
30 січня 1944 р., після звільнення міста та району від фашистських 
загарбників, випуск газети "Радянський шлях' відновлюється. Спочатку 
вона виходить двічі на тиждень на двох сторінках, у 1946 р. тричі 
на тиждень тиражем 3 тис. примірників, а з серпня 1952 р. -з 
такою ж періодичністю, але вже на чотирьох сторінках формату АЗ [32]. 
Редактором місцевої газети з 1944 р. по 1947 р. був М. Панчук, а з 1947 
р. - С. Мацкевич. 

11 липня 1948 р. вийшов перший номер газети добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і військово-морського флоту -"Патриот 
родины" [8]. 

17 квітня 1962 р. газета "Радянський шлях" тимчасово припинила 
свій вихід, і в місті в цей час видається міжрайонна газета "Зоря комунізму" 
- газета Житомирського обкому КП України та облвиконкому по 
Бердичівському територіальному виробничому колгоспно-радгоспно му 
управлінню. Виходила вона чотири рази на тиждень. Виробниче 
колгоспно-радгоспне управління - одне з великих в Житомирській обл. 
До нього входять Бердичівський, Чуднівський, Любарський райони, в 
яких налічуються 73 колгоспа і 7 радгоспів; 193 тис. гектарів сільгоспугідь 
та ораної землі - 164 тис. га (начальник Бердичівського виробничого 
колгоспно-радгоспного управління Є.Л. Дорошенко) [41]. 

На сторінках газети "Зоря комунізму" вміщена інформація про 
життя міста та села, про можливості колгоспного та радгоспного виробництв, 
про нові можливості промислових підприємств Бердичівщини; 
провідне місце займає і "пропаганда принципів морального кодексу 
будівника комунізму" [41]. Проте поряд з цим газета критикувала 
хиби та недоліки, що гальмували «радісний рух до світлого майбутнього 
- комунізму». Тираж "Зорі комунізму" коливався від 9427 до 14175 
примірників. Редакція знаходилася по вул. Шевченка, 14; редактором 
газети був П. Дзюба. 

З 1 червня 1962 р. до 31 січня 1963 р. поряд з міжрайонною газетою 
в місті виходить й міська газета "Радянський шлях". Проте вже 12 
березня 1963 р. міжрайонна газета "Зоря комунізму" припинила своє 
існування, а замість неї почала виходити міська газета "Радянський шлях" 

- орган партійного комітету Бердичівського виробничого колгоспнорадгоспного 
управління, міськкому КП України, районної та міської 
Рад депутатів трудящих Житомирської області. Виходила вона чотири 
рази на тиждень та чотирьох сторінках. А з 19 січня 1965 року "Радянський 
шлях" став органом Бердичівського міськкому КП України, райкому 
КП України, міської та районної Рад депутатів трудящих. В цей 


[ 12 ]

час газета широко розповсюджує "патріотичні починання трудящих 
Бердичева та району, надає дієву допомогу партійним організаціям у 
вирішенні завдань господарського і культурного будівництва". В газеті 
піднімаються питання підвищення продуктивності праці, зниження 
собівартості продукції, зміцнення економіки колгоспів, підвищення 
добробуту трудівників міста та села. 

Життя Бердичівського району під час чергової виборної кампанії 
висвітлювала щотижнева обласна громадсько-політична інформаційна 
газета "Вільне слово. Бердичів" (виходила з грудня 2001р., зареєстрована 
12.06.2001 р.; засновник: Асоціація незалежних журналістів, редактор 
та видавець: В. Врублевський). Зокрема, №19 (168) часопису 
за 2006 р. знайомить нас із ходом виконання програми соціально-економічного 
розвитку Бердичiвського району за 2005 р., його політичним 
життям, станом фінансування районних закладів культури тощо 
[17].

Серед періодичних видань, які "виросли" під час виборчих жнив 
нашу увагу привертає київська газета соціалістичної партії України (видавалася 
з 1992 р., перереєстрована в 1994р., редактор: А. Чертков) та 
житомирська газета "Нова Україна" (засновник: Житомирська обласна 
організація НДП, обласне об'єднання "Нова Україна", редактор: 
М. Жайворон), які в цей час розповсюджувалися в нашому місті. 

Щотиждневим додатком до газети «Комуніст Полісся» в місті виходить 
газета «Комуніст Бердичева», в якій друкуються статті, що висвітлюють 
політичне житття міста та району, дають оцінку політичній 
ситуації в країні з позиції комуністів. 

Ринкові відносини диктують останнім часом потребу у виникненні 
все більшої кількості нових реклам у вигляді друкованої продукції. 
З'являються нові рекламні видання, деякі з яких, виконавши 
свої функції, швидко зникають. 

З усіх періодичних видань, що виходять в м. Бердичеві, рекламна 
продукція у відсотковому відношенні складає майже половину періодики 
- 47 %. 

В умовах незалежності України, за умови відсутності цензури, демократизації 
суспільства, в м. Бердичів, окрім офiцiйної газети "Земля 
Бердичівська", з'являються багато нових періодичних видань. 

За час демократичних змін в Бердичеві видавалися такі газети: 

• міськрайонна газета" Земля Бердичівська" - перейменована з газети 
"Радянський шлях в 1992 році, засновники: трудовий колектив, 
міська та районна ради народних депутатів. 
• благодійна культурно-освітня газета "Бердичівська мозаїка" виходить 
з 25 квітня 1995 р. за сприяння ради Бердичівського відді-


[ 13 ]

лення Спілки поляків в Україні за участю польських фундацій. 
• інформаційний тижневик "Бердичів" (директор: Л.І. Гур'єв) перейменована 
28 жовтня 1997 р., засновник: КП "Поліграфічна фабрика", 
редактор Ю. Сокальський. 
• "Бердичевские ведомости" - виходила з 1998 р. 
• "Отвес" - зареєстрована з 8 вересня 1998 р., засновник: громада 
ХВЕ МНЦ "Філадельфія". 
• "Любимая газета'' - зареєстрована 24травня 2000 р., засновник 
та редактор: Т. Рудницька (припинила існування в 2002 р.). 
• районний громадсько-політичний тижневик "Бердичівський вісник" 
-з 1 грудня 1998 р., засновник: Бердичівська районна державна 
адміністрація, Бердичівська районна рада, трудовий колектив редакції, 
редактор: О. Папіш, В. Синельников, а в 2005 р.- В. Гриниковський 
(перестала існувати з 2005 р.). 
• діловий тижневик "Ріо-Бердичів" - з 7 вересня 2000 р., засновник: 
О.О. Євенок, редактор: О. Доманський. 
• "Вертикаль" - зареєстрована 30 листопада 2001р., засновник: 
ПП. М.М. Шалякін, редактор: М. Шалякін. 
• щотижнева рекламно-інформаційна газета"Marusia@ukrpost.net" 
- з 16 березня 2001 р., засновник: ДП "САВА' РК "Марусіа Бевері-джис", 
редактор: В. Шелепа. 
• газета прогресивної молоді міста Бердичева та Бердичівського 
району (як додаток до газети " Marusiaа@ukrpost.net") "Ми, молодь" - з 16 
березня 2001 р., засновник: ДП "САВА" РК "Марусіа Беверіджис", редактор: 
В.Шелепа. 
• «Марусія плюс» - з 16 березня 2001 р., засновник: громадський 
"Фонд регіонального розвитку демократичних ініціатив", редактор: В. 
Шелепа. 
• щотижнева газета "Марусія Укрпост" (перейменована в 2002 р. 
щотижнева рекламно-інформаційна газета "Marusia@ukrpost.net") -з 
16 березня 2001 р., засновник: ДП "САВА" РК "Марусіа Беверіджис", 
редактор: В.Шелепа. 
• "Шлях до очищення" - зареєстрована 16 квітня 2002 р., засновник: 
ПП Лисак В.М., редактор: В. Лисак. 
• "Наша ера" - зареєстрована 25 червня 2003 р., засновник: ПП 
"MaxAlAn), редактор: О.Ю. Іваницький. 
• "Євангельська нива" - з 21 березня 2003 р., засновник: Житомирське 
управління Союзу вільних церков Християнської Євангельської 
віри України», редактор: П.М. Залізний. 
• "Слово народу" - зареєстрована 26 серпня 2003 р., засновник: 
С.О. Венгрінович (проте газета не випустила жодного номера). 


[ 14 ]

• тижнева газета "Регіон" - зареєстрована 29 жовтня 2004 р., засновник 
А.В. Вишинський, видавець Ю.О. Жуковський; редактор Ю.О. 
Жуковський. 
• інформаційний щотижневик " Бердичівський регіон" - зареєстрована 
03.06.2005 р., засновник: О.О. Євенок; видавець: ПП О.В. Доманський. 
• щотижнева рекламно-інформаційна газета "100.000 + Бердичів" 
- зареєстрована 03.06.2005 р., засновник: О.О. Євенок, видавець: ПП 
Г.І. Матвійчук; 
• "Марусія» - зареєстрована 16 березня 2001 р., пересстрована 11 
листопада 2003 р.; в.о. редактора: В. Горн, редактор В. Шелепа; 
• "Діловий Бердичів" (перереєстрована 21 серпня 2007 р. газета 
"Марусія") - засновник: громадська організація "Фонд регіонального 
розвитку демократичних ініціатив", редактор: В. Шелепа; 
• "ВІК' - зареєстрована 21 червня 2004р., засновник: В.М. Бессаліцьких 
(проте газета так і не вийшла); 
• "Міські вісті" - зареєстрована 8 серпня 2002 р., засновник: ПП 
"Інформаційна студія Лідер" (з 2005 р. переєстрована та переведена до 
м. Житомира, де перестала існувати); 
• «Інфо-сервіс» - видається з 1 березня 1997 р.; засновник: ПП 
"Емануіл"; видавець: ПП Синельников В.Ф.; редактор: М. Городок (1999 
р.); зареєстрована 30.11.1998 р.; редактор: А.І. Будякін (2002 р.); 
• "Бердичів на долонi" - зареєстрована 1 липня 2007 р., засновник: 
ПП Попович, редактор." О. Попович (не виходить з 2008 р.); 
• "За технічний прогрес" - зареєстрована 13 квітня 2004 р., засновник: 
Трудовий колектив ВАТ "Бердичівський машинобудівний завод 
"Прогрес"; редактор М. Пахолівецька ; 
• "Бердичівські новини" -з 16 серпня 2005 р., видавець: ПП 
Л. Березовенко, засновник: ТОВ "Добра справа АРС"; 
• " Телесенсація" -додаток до газети "Діловий Бердичів", видавець: 
ТОВ "Медіа Дім "РІА", м. Вінниця; засновник: ТОВ "ТРК Сьомий континент"; 
редактор: В. Кирильчук. 
Таким чином, періодичні видання Бердичева є своєрідним дзеркалом 
історичних подій, що відбувалися в місті в різні періоди. З іншого 
боку, їх поява і зникнення на споживчому ринку «мас-медіа» - теж 
своєрідна інформація про те, в якому напрямку рухалась в той чи інший 
час стрілка «демократичного» барометра. 


[ 15 ]

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА: 

 1. Вісті. - 1921. 
 2. Голос труда. - 1922-1924. 
 3. Дербаремдикер М. 
  Еврейская культурная и общественно-политическая 
  жизнь конца XIX- начала XX в. на примере города с преимущественно 
  еврейским населением — Бердичева — в аспекте 
  особенностей истории его еврейской общины.- Матеріали Міжнародної 
  наукової конференції. - К., 2004. 
 4. Мартинюк М. В. Губернська газета «Волинь» про Бердичів \\ Наук. 
  зб. «Велика Волинь». - Житомир.: Косенко, 2007. - т. 35. -с 
  201-205. 
 5. Паливода В.О. Проблеми єврейської культури в Україні - Доповідь 
  на Міжнародній науковій конференції. -Київ, 1995. 
 6. Пашківський Ф., Слюсар Г. Періодична преса м. Бердичева у XX столітті. 
  - Наук. зб. «Велика Волинь». - Ж.: М.А.К., 1995. - т.19. -с 
  100-101. 
 7. Радянський шлях. - 1991. - 17 верес. 
 8. Радянський шлях. - 1948. 
 9. Державний архів Житомирської області (далі - ДАЖО). - Нова доба. 
  - №5. - 1943. - 16 січ. 
 10. ДАЖО. - Нова доба. - № 64. - 31 груд. 
 11. Житомирщина 
  в період тимчасової окупації німецько-фашистських 
  загарбників. -Житомир, 1948. 
 12. ДАЖО. - Нова доба. - №5. - 1941.-16 січ. 
 13. ДАЖО. - Нова доба. - №55. - 7 лип. 
 14. Майоров О. 
  Реалізація нацистського «нового порядку» на прикладі 
  окупації міста Бердичева 1941 -1944р.р. (за матеріалами часопису 
  «Нова доба»). - 2007. 
 15. Радянський шлях. - 1937. - 6 трав. 
 16. Радянський шлях. - 1937. - 4 квіт. 
 17. Вільне слово. Бердичів. - 2005. - 8-15 берез. 
 18. Волинь. - 1912. 
 19. Южное слово. - №17. - 1917. - 18 берез. 
 20. Борьба за власть Советов на Киевщене. - Сб. документом и материалов. 
  - с. 450 
 21. Свободная мысль. - №14. - 1917. - 2 черв. 
 22. Свободная мысль. - №№ 142 та 143. - 1917. - 4 та 5 листопада. 
 23. Известия Военно-революционного комитета Юго-Западного фронта. 
  - №1. - 1917. - 28 листоп. 
 24. Великая Социалистическая революция и победа Советской 
  власти на Украине. - К.: Изд-во политической литературы Украины, 
  1977. - В 2-хч. 
 25. Известия Военно-революционного комитета Юго-Западного фронта. 
  - №3 та №5. - 1917. - 30 листоп.; 2 груд. 
 26. Дербаремдикер М. Бердичев- еврейский город. Язык, идиш, символы 
  // Штетл как феномен еврейской истории. - Материалы 
  конференции. - К., 1998.- 30 авг. -3 сент. 
 27. Вести Бердичева. Официальная часть. - 1837 №19. 
 28. Вести Бердичева. Официальная часть. - 1889. - №7. 
 29. Луч и телеграфъ. Официальная часть. - 1858. - №5. 
 30. Луч и телеграфъ. Официальная часть. - 1882. - №8. 
 31. Мороз В. Російська влада та діяльність періодичних видань Волинської 
  губернії другої половини XIX- поч. XX ст. - наук. зб. «Велика Волинь».
  - Житомир.: М. Косенко, 2007. - В 2-хт. -т.1 . - с 295-304. 
 32. Радянський шлях. - 1969. - 12 квітня. 
 33. Російська державна наукова бібліотека в Москві. - Голос правды. 1912. 
 34. Російська державна наукова бібліотека в Москві. 
  - Голос народа. 1912. 
 35. Львівська наукова бібліотека їм. В. Стефаника. - Воля. - 1918. 
 36. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. - Життя і воля. 1918. 
 37. Періодичні видання Волині, Полісся, Підляшшя та Холмщини (18361944). 
  - Львів, 1994. - с.4,12,13,37-44. 
 38. Новое время. - Петербург. - 1906. - 16 (3) лип. 
 39. Русское слово. - Москва. - 1906. - 19 січ. 
 40. Радянський шлях. - № 58 (1058). - 1925. - 29 серп. 
 41. Зоря комунізму. - 17 квітня 1962 - 9 березня 1963. 
 42. Лоза С. Бумажные газеты исчезнут как вид // Діловий Бердичів, 
  2008. - № 23 (368). - 11 червня. 
 43. Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950е 
  годы. - М.: Молодая гвардия, 2005. - 408 с. 
 44. Кром М.М. Историческая антропология: пособие к лекционному 
  курсу. - 2-е изд. - СПб, 2004. - 159 с. 
 45. Сарапин Н. Періодика Волинської губернії 1838-1917 рр.// Українська 
  періодика: історія і сучасність. -Львів, 2002. - С 62-64. 
 46. Кондратюк Р., Костриця М.. Мокрицький Г. Періодика Житомирщини 
  як краєзнавче джерело // Українська періодика: історія і сучасність. 
  - львів, 1993. - с.218-220. 
 47. Розпорядження гебітскомісара при яких умовах можливо починати 
  навчання. - 7 березня 1942 р. 
 48. Адрес-календарь Бердичевскаго уезда за 1898 год. - С. 116. 

[ 17 ]


[ 18 ]


[ 19 ]


[ 20 ]


[ 21 ]


[ 22 ]


[ 23 ]


[ 24 ]


[ 25 ]


[ 26 ]


[ 27 ]


[ 28 ]


[ 29 ]


[ 30 ]


[ 31 ]


[ 32 ]

 

Фоторепродукції газетних сторінок виконано автором[ 33 ]

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ БЕРДИЧЕВА

Табл.1.

Назва виданняТип    виданняМоваВидавець, засновникРедактор (и)Рік виходРік закр
Бердичевер илюстрациягазетаєврейська  189 6 
Бердичевские ведомостигазетаросійська  1998 
Бердичевский летучий листокщоденна газетаросійськаО.  Шперлінг, І. ОстрожинськнйТі самі1893 
Бердичів (перейменована)інформаційний тижневикукраїнськаКП «Поліграфічна фабрика»Ю. Сокальський1997 
Бердичів на долонірекламний тижневикукраїнськаПП Попович0,П, Попович20072008
Бердичів-рекламаінформаційний тижневикукраїнськаКП «Поліграфічна фабрика»Ю. Сокальський19931997
Бердичівський вісникрайонний тижневикукраїнськаБердичівська районна держадміністрація. Бердичівська районна рада, трудовий колектив редакціїО. Папіш, В. Синельников, В. Гриниковський19982005
Бердичівська мозаїкаблагодійна газетаукраїнськаСпілка поляків 1995 
Бердичівський регіонінформ, щотижневикукраїнськаО.В. Доманський, О.О. Євенок 2005 
Бердичівські новиниміський інформаційний тижневикукраїнськаПП Березовенко, засновник: ТОВ ''Добра справа АРС"Л. Березовенко2005 
Вертикаль    ,газетаукраїнськаПП Шалякін М.М.М. Шалякін20012002
ВІКзареєстрована як газета, але не виходилаукраїнськаВ.М. БессаліцькихТой самий20042004
Вільна думкаінформаційний вісникукраїнськаУкраїнська військова рада Північно-Західного фронту 1918 
Вільне слово. Бердичівщотижнева обласна громадсько-політична інформаційна газетаукраїнськаЗасновник: Асоцінація незалежних журналістів; видавець:В. Врублевський (2005 р.). Засновник: ЖРО "НСУ", видавець: ПП Царан Н.В. (2007р.)В. Врублевський (2005 р.); В. Башинський-2007 р.200! 
Вістіщоденний бюлетень Бердичівського ПОВІТОВОГОукраїнськаПовітовий революційний комітет, Р.В.Ц. БердичівМакаревич, Рострипенко, П. Лисенко, М. Бовкун, Г. Йоффе, А. Гадось, А. Ляров1921 
Вісті з Бердичева (з додатком «Заметки")щоденна газетаукраїнська  1887 
Волинський пролетарийщоденна газетаукраїнськаВолгубком КП(б)У, Волгубисполком, ВолгубсофпрофРедакційна колегія1920 
Воляперша республіканська газета Інформбюро при головнокомандуючому Південно-Західним районом республіканського війська 1918 
Впередбагатотиражкаукраїнськапарткомітет і завком заводу "Прогрес" 19281931
Глос радецькігазетапольська  1937 
Голос жизнигазетаросійська  19181919
Голос праціщоденний бюлетень Бердичівського Окрвиконкому Рад Робітниче селянських Червоноармійських депутатів і Окркому КП (6)УукраїнськаБердичіський Окрвиконком радянських робітниче -селянських червоноармійських депутатів і Окрком КП(б)УР. Кузьма, Бергавинів, Заячківський, Я. Головченко, Н. Миколаєнко; редколегія (з квітня по травень 1924р.)1923 
Голос трудащоденний бюлетень Бердичівського повіт виконкому та Укому КП (6)УросійськаПовітвиконкомРедколегія, С.Логвинський, Л.Розен, В.Ларов, А.Денисов1921 
Голос фронта російська  19121917
Діловий Бердичіврекламно-інформаційна газета, двічі на тижденьукраїнськаГромадський фонд регіонального розвитку демократичних ініціативВ. Шелепа2007 
Экономическая мысльгазетаросійськаорган повітової економічної ради 1921 
Євангельська ниващомісячна газетаукраїнськаЗасновник: Житомирське управління Союзу вільних церков Християнської Євангельської віри України; видавець: СП КТВП "АЛЕФ"Головний редактор: П.Залізний; відповід. Редактор: В.Поліщук2003 
Життя і волягазетаукраїнськаІнформбюро при Бердичівському залозі 1958 
За технічний прогресбагатотиражка заводу "Прогрес"українськаТрудовий колектив ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»Є.Хмельницька, А. Корнійчук, В.Чернега, В.Дігтяренко, В.Ягодін, І.Кривунець, Г.Готовчиць, М.Пахолівецька1958 
Заметкидодаток до газети "Вісті з Бердичева"російська  1887 
Земля бердичівська (перейменована з газети «Радянський шлях»)міськрайонна газета, двічі на тиждень, потім -один разукраїнськаТрудовий колектив, міська та районна ради народних депутатівВ. Кравченко1992 
Зоря комунізмугазетаукраїнськаЖитомирський обком КПУ та облвиконком по Бердичівському територіальному регіональному виробничому колгоспно-радгоспному управліннюРед.Л.Дзюба; Заст. Ред: І.Фещенко, О.Митюк19621963
ИзвестиягазетаросійськаОрган Виконкому комітету Ради робочих ДепутатівКадишов19191920
Известия - ВістігазетаукраїнськаОрган Бердичівського повітового РевкомуРедакційна колегія, А.Биков1920 
Известия Военно-революционного комитета Юго-Западного фронтагазетаросійськаИсполнительный комитет Совета рабочих депутатовГ. Иоффе1917 
Інфо-сервісобласний рекламно-інформаційний тижневикукраїнськаЗасновник і видавець: ПП «Емануіл» (1999 р.); видавець: ПП Синельников В. (2002р.)Ред.: М. Городок, А. Будякін19972003
Київське словогазетаукраїнська  1898 
Коммунист БердичеваІнформаційний бюлетеньросійськавидання Бердичівського міського та районного комітетів компартії УкраїниП. Калитинець2002 
Комсомолець Українигазетаукраїнська  1937 
Луч и телеграфъгазетаросійська  18581882
Любимая газетатижневикросійськаТ. РудницькаТа сама20002002
Радянський шляхвиходила паралельно з «Зорею комунізму», з 12.03.63- самостійно, чотири рази на тижденьукраїнськаПарткомітет КПУ Бердичівського виробничого колгоспно-радгоспного управління, районна та міська Рада депутатів трудящих; з 1965 р. - Бердичівський міськвиконком КПУ. міська та районна РадаЛ. Дзюба, Жук; заст. Ред: І. Заїка. Е. Приль, В. Кравченко1963   |1992
Регіонінформаційно-рекламна газетаукраїнськаА.В. ВишинськийА.В. Вишинський. Ю. Жуковський2004 
Ріо-Бердичіврекламно-інформаційний газета, тричі на тижденьукраїнськаО.О. Євенок. О.В. ДоманськийО. Доманський2000 
Ріо-Бердичів Суботадодаток до газети "Ріо-Бердичів", тижневик     
Свободная мысльщоденна соціальна газетаросійська  1919 
Селянська думкащоденна газетаукраїнська  І9І71920
Слово народузареєстрована, але не виходилаукраїнськаС.О. ВенгріновичСО. Венгрінович20032003
Телесенсаціящотижневий додаток до газети "Діловий Бердичів" (реклама, програма)українськаВид: ТОВ «Медіа Дім «РІА»: засн.; ТОВ «ТРК Сьомий континент»В. Кирильчук2006 
Український стрілецьорган для вояків Української Народної РеспублікиукраїнськаПотім виходила в м. Києві та м. Александрув Куявському 1920 
Утренняя газетащоденна політична, літературна, суспільна, комерційна газета, двічі на тижденьросійськаВидавалася в м. Києві, розповсюджувалася в м. Бердичеві 19001918
Хлібороб українська  19181918
Шлях до очищення українськаПП В.М. ЛисакВ. Лисак20022003
Экономическая мысльорган повітової економічної радиросійськаПовітова економічна рада 1921 
Марусія  Укрпосттижневик (переименовано)українськаДП «САВА» РК «Марусіа БЕВЕРІДЖИС»В, Шелепа20022005
Марусіяінформаційно-рекламна газетаукраїнськаЗасновник; ПП Ш.В.А.В. Горн, В.Шелепа20052007
Марусія плюстижневикукраїнськаГромадський фонд регіонального розвитку демократичних ініціативВ.о, ред.; В. Горн, Ред: В. Шелепа20012002
Машинобудівникбагатотиражкаукраїнськапарткомітет і завком заводу «Прогрес» 19351958
МеталлистбагатотиражкаросійськаОрган партійної, профспілкової, комсомольської орагнізацій (тепер "Беверс")Є.І. Нісензонпочаток 50-х 
Ми, молодь.газетаукраїнськаДП «САВА» РК «Марусіа БЕВЕРІДЖИС»В, Шелепа20012001
Міські вістігазета, переведена до м, Житомир (не існує)українськаПП Інформаційна студія Лідер 20022005
Молодий більшовикгазетаукраїнська  1937 
На штурм         *багатотиражкаукраїнськапарткомітет і завком заводу "Прогрес"В. Дідур, А. Бєлов19311935
Найер телеграфгазетаєврейськаП. Айзикович 1888 
Найес Орун Эрец-ИсроэлгазетаєврейськаІ. Фількельштейн 1898 
Наша ерагазетаукраїнськаПП MaxALAnО. Іваницький2003 
Наше времягазетаросійська  1918 
Наше словогазета   1918 
Нова добаукраїнський часопис Бердичівської округи, двічі на тижденьукраїнська В. Семенюк19411944
Общественная жизньгазетаросійська  19131923
ОтвесгазетаросійськаГромада ХВЕ МНЦ "Філадельфія" 1998 
Патриот родиныгазетаросійськаДобровільне товариство сприяння армії, авіації та військово-морського флоту 1948 
Рабочее эхощотижневий додаток до газети «Голос праці»російська, єврейська, українськаОкрлартком та ОкрвиконкомБергавинів (Бергазянов)1921 

[ 39 ]

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

газета «Радянський шлях» в період з 1925 по 1992 роки

РікТип, періодичністьВидавець, редакториадресатираж
1925Щоденний орган Бердичівського Окркому КП (б)У, Окрвиконкому та Окрпрофбюро; 5 разів на тижденьБердичівська окрдерждрукорня; ред: редколегіяредакція: вул. К. Лібкнехта, 31; контора: вул. К. Лібкнехта. 31 
1926Щоденний орган Бердичівського Окркому КП (б)У, Окрвиконкому та Окрпрофбюро; Двічі на тижденьДрукувалась в друкарні видавництва "Радянський шлях"редакція: вул. К. Лібкнехта, 31; контора; вул. К. Лібкнехта, 35 
1931Щоденний орган Бердичівського міськпарткому ради та міськпрофради; «2 рази на п'ятиденку"Друкарня «Поліграфтрест»редакція: вул. К. Лібкнехта, 31; контора: вул. К. Лібкнехта, 354850
1932Щоденний орган Бердичівського міськпарткому ради та міськпрофради;Держлітодрукарня Бердичева; в.о. ред. Я. Гордієнкоредакція: вул. К. Лібкнех га. 31; контора; вул. К, Лібкнехта, 355000
1933Щоденний орган Бердичівського міськпарткому ради та міськпрофради;Бердичівська 3 друкарняредакція: вул. К. Лібкнехта. 31; контора: вул. К. Лібкнехта, 353000-4600
1934Щоденний орган Бердичівської МПК, міськради та міськпрофрадиБердичівська Держлітодрукарня; ред.: М.Г. Безмагаредакція: вул. К. Лібкнехта, 31; контора: вул. К. Лібкнехта, 353000- 5000
1936Щоденний орган Бердичівського міськпарткому ради та міськпрофрадиБердичівська Держлітодрукарня; ред.: Ю. Славінредакція: вул. К. Лібкнехта, 31; контора: вул. К. Лібкнехта, 35 
Южная молващоденна газетаросійськаЮжное товарищество печатного делаЄ.І. Шатан. І.Х. Аблов19121917
Южное слово російська  19131923
Южный вестник-щоденна газетаросійська(в 1914 р. перейменована на "Южный голос")А.Ш. Айзенштейн1914 
Южный голосщоденна газетаросійська А.Ш. Айзенштеіін1914 
Южный листок російськаЮжное товарищество печатного дела 1915 
100.000 + Бердичівбезкоштовна інформадійно-рекламна газетаукраїнськаЗасновник: О.О. Євенок: видавець: Г.І. МатвійчукГ.І. Матвійчук20052007
100.000+ Бердичівський регіонбезкоштовний інформаційний тижневикукраїнськаЗасновник: Євенок О.О.; видавець: ПП Доманський О.В.О.В. Доманський20052007
Дер Арбетер*10 разів на місяцьідіш  20-30ті 
Дер Емес      
Дер Котерсатиричний зошитідіш Яношельський1908 
Дер кустаргазета, двічі на тижденьідіш  20-30ті 
Дер Шлугпергазетаідіш  20-30ті 
Дер ШлягербагатотиражкаідішБердичівська взуттєва фабрика "Победа" 20-30ті 
Ди библиотек ідішШ. Гуревич 1892 
Дос юдише флоксблатПетербурзька газетаєврейська  18831889
Marusia@ukr.post.netщотижнева газетаукраїнськаДП "САВА" РІС "Марусіа Беверджис"В. Шелепа2002 
Mozaika Berdyczowskaблагодійна культурно-освітня газета, двічі на місяцьпольськаРада Бердичівського відділення Спілки поляків в Україні за участю польських фундаторівФ. Пашківський. Л. Вермінська (з 1998 р.)1995 
Фолькештимещоденна газетаєврейськаЛ. Фріс, А. КінТі самі1910 
* Починаючи з видання «Дер Арбатер», назви газет на ідиш подано в українській транскрипції.
Через це вони вміщені в кінці таблиці.
1962Орган Бердичівського міському КПУ та міської ради депутатів трудящих Житомирської обл.; тричі на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури; ред.: П. Дзюба, ЖукВул, Шевченка, 144000-7000
1963Орган парткому Бердичівського виробничого колгоспно-радгоспного управління, міськкому КП(б)У. районної та міської рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури: ред.: П. Дзюба, Жук, заст. ред.: 0, Микитюк, І. ЗаїкаВул. Шевченка, 1414000
1964Орган Бердичівського виробничого колгоспно-радгоспного управління, районна та міська Рада депутатів трудящих; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури; ред.: П. Дзюба, заст. ред.: В. ДігтяренкоВул. Шевченка, 1414804-14919
1965Орган Бердичівського виробничого колгоспно-радгоспного управління, районна та міська Рада депутатів трудящих: чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.; П. Дзюба, заст. ред.: В. ДігтяренкоВул. Шевченка, 1411423 -15140
1966Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. Ред.: В. ДігтяренкоВул. Шевченка, 1412720-12986
1967Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. Ред.: В. Дігтяренковул. Леніна, 1179593 -13147
1968Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. Ред.: В. ДігтяренкоВул. Шевченка, 1412148
1969Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі: ред.: П. Дзюба, заст. ред.: В. ДігятренкоВул. Леніна, 11711309-13370
1937-1939Щоденний орган Бердичівського міськпарткому ради та міськпрофради11 Держлітодрукарня; ред.: Ш. Марк; в.о. ред.: С.П. Климан, Н.А. Суворов, А.Е. КраснерВул. Шевченка, 146500-7000
1940Шоденний орган Бердичівського міському та райкому КП9б)У, міської та районної рад депутатів трудящихРед.; Е. Краснер; част, ред.; Й. ШільштутВул. Шевченка. 146700-7000
1944Щоденний орган Бердичіського міськкому, райкому КП(б)У та міської і районної Рад депутатів трудящихВидавець: друкарня видавництва газети «Радянський шлях»; в.о, ред.: К. Є'рьоменко, ред.: М. ПанчукВул. К. Лібкнехта, 35 
1945-1947Орган Бердичівського міському, райкому КП (б)У, міської та районної рад депутатів Житомирської обл.Бердичівська друкарня видавництва «Радянський шлях»; ред.: М. ПанчукВул. К. Лібкнехта, 352000-3000
1949-1955Орган Бердичівського міському КП(б)У та міської ради депутатів трудящих Житомирської обл.; тричі на тижденьМіська друкарня Житомирського обласного друкарполіграфвидаву; в.о. ред.: О. Пилипчук, Л. Денисюк (52 р.); ред.: Б, Векслер, С. Мацкевич (49-53 рр.), П. Ковбасюк (53 р.), заст. ред.: В. Мельничук (55 р.), В. Кот (56-57 рр.). Г. Дюканов (57-59 рр.)Вул. К. Лібкнехта, 35, вул. Т. Шевченка, 12 (з 1955 р.)3000
1956Орган Бердичівського міському КП(б)У та міської ради депутатів трудящих Житомирської обл.; тричі на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури; заст. ред.: В. Мельничук, ред.: П. КовбасюкВул. Шевченка, 122700-3000
1957-1959Орган Бердичівського міському КП(б)У та міської ради депутатів трудящих Житомирської обл.; тричі на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури; ред.: В. Кот, Г. ДюкановВул. Шевченка, 122700-3000
1960-1961Орган Бердичівського міському Комуністичної партії України та міської ради депутатів трудящих Житомирської обл.; тричі на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління культури; ред.; П. Дзьоба, заст. Ред.: Е. ПрильВул. Шевченка, 146500
1979-1983Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.; П. Дзюба, П. Яцюк (з 83 р.), заст, ред.: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна, 11723300, 24000
1987Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.; П. Дзюба, П. Яцюк (з 83 р.), заст. ред.: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна, 11724183-24223
1988, 1989Орган Бердичівського міськкому КП(б)У, Бердичівського районного КП(б)У, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. Дзюба, П. Яцюк (з 83 р.), заст. ред.: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна, 11723740
1984-1986,Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. Дзюба, П. Яцюк (з 83 р.), заст. ред.: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна, 11723682-23956,
1990Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. Яцюк, заст. ред.: М. Вдовиченко (ред. з 1991 р.)Вул. Леніна, 11723570-24616.
1991Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. Яцюк, заст. ред.: М. Вдовиченко (ред. з 1991 р.)Вул. Леніна, 11717900-26404
1992Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьДрук: видавничий комплекс «Калина» в редакції газети «Радянський шлях»Вул. Леніна, 11718419-18975
1970Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. ред,: В. ДігятренкоВул. Леніна, 11713220-13388
1971Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. ред,: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна,11714146-14296.
1972Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьМіська друкарня Житомирського облуправління по пресі; ред.: П. Дзюба, заст. ред,: Р. ВоєвуцькаВул. Леніна, 11714372 -18162
1973 • 1974Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика виробничого об'єднання по випуску етикетно-пакувальних виробів «Зоря» Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; ред.: П. Дзюба, заст.ред.: Р, ВоєвуцькаВул. Леніна, 11722234
1975Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. ДзюбаВул. Леніна, 11723209- 23247,
1976Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П, ДзюбаВул. Леніна, 11723368-23515
1977Орган Бердичівського міськкому КПУ, Бердичівського райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Житомирської обл.; чотири рази на тижденьБердичівська друкоофсетна фабрика «Зоря»; ред.: П. ДзюбаВул. Леніна, 11723125

[ 44 ]

Покажчик імен

Аблов І.Х............................. 5,38
Айзенштейн А...................... 5, 38
Айзикович П........................4, 36
Александров О..................... 4
Башинський В..................... 33
Безмага М............................ 39
Бергавинів........................... 8, 34, 36
Бергазяков........................... 36
Березовенко Л...................... 14, 33
Бессаліцьких В..................... 14, 33
Белов А................................ 36
Биков А................................ 35
Бовкун М.............................33
Будякін А.І.......................... 14,35
Вдовіченко М......................43
Векслер Б.............................40
Венгрінович С..................... 13,37
Вермінська Л....................... 38
Вишинський А..................... 37
Віспер................................... 10
Воєвуцька Р.......................... 42, 43
Врублевський В................... 12,33
Гадось А................................ 33
Гаєвський............................. 5
Головченко Я....................... 34
Гордієнко Я.......................... 39
Горн В.................................. 14, 36
Городок М............................ 14, 35
Готовчиць Г.......................... 35,37
Гриневич А.В....................... 7
Гриниковський В................. 12, 33
Гур'єв Л.І............................. 13
Гуревич Ш...........................4, 34, 38
Даканов Г.............................40
Денисов А............................ 34
Денисюк Л...........................40
Дзюба П............................... 11, 35, 37,
41,42,43
Дідур В.................................36
Діхтяренко В........................ 35, 37, 42
Доманський О...................... 13, 14.33,
37,38
Дорошенко Є....................... 11
Євенок 0.............................. 13, 14, 33,
37,38
Єрвоменко К........................40
Жайворон М........................ 12
Железняк.............................4
Жук...................................... 37,4!
Жуковський Ю.................... 13, 37
Заїка І.................................. 37,40

 
Залізний П........................... 13, 34
Заячківський........................ 9. 34, 37
Зельдович............................. 5
Іваницький О....................... 13, 36
Йоффе Г............................... 7, 33, 35
Кадышов.............................. 35
Калитинець П......................35
Калмиков.............................6
Кирильчук В........................ 14, 37
Кін А.................................... 4,38
Кіркор А..............................4
Климан С.............................40
Клименчук П.......................8
Ковбасюк П.........................9,40
Коковихін М........................7
Корнійчук А........................35
Кот В....................................40
Кравченко В........................ 35,37
Краснер А............................40
Кривунець І......................... 35
Кузьма Р............................... 8,34
Ларов А................................ 33,34
Лисак В................................ 13, 37
Лисенко II........................... 33
Ліпелісс................................4
Логвинський С.................... 8, 34
Макаревич 33
Марк Ш.І.............................9,40
Марченко Н.........................6
Матвійчук Г. ........................ 14,38
Мацкевич С......................... 11,40
Мельничук В.......................40
Мендель Гіндель..................4
Микитюк О..........................40
Миколаєнко Н.....................34
Митюк О..............................35
Мілюков Б...........................6
Мокрицький Г. ....................2,47
Нісензон Є.І........................ 10,36
Островський Я.....................8, 35
Острожинський І.................5, 33
Паливода В..........................4, 33
Панчук М............................ 11,40
Папіш О............................... 13,33
Пахолівецька М................... 14, 35
Пашківський Ф................... 38
Пешинський........................4
Пилипчук.............................40
Поліщук В........................... 5,34
Поляківський В................... 33
Попович О........................... 14, 33

 
Приль Е............................... 37,40
Прус П.................................9
Разживін Г. .......................... 7
Ревич....................................4
Розембаум............................ 5
Розен Л................................ 8, 34
Рострипенко 33
Рудницька Т......................... 13, 35
Самчук У.............................. 10
Семенюк В........................... 36
Синельников В................... 13, 14, 33, 35
Славін Ю.............................39
Сломницька Р. .....................6
Сокальський Ю.................... 13, 33
Суворов Н............................40
Фещенко І........................... 35
Фількельштейн І..................4, 36
Фріс Л..................................4,38


Хмельницька Є.................... 35
Царан Н.В........................... 33
Чаров А................................ 33, 34
Чернега В............................. 35
Черніков А........................... 12
Шалякін М.......................... 13, 33
Шатан Є.І............................ 5,38
Шелепа В............................. 13, 14, 34,
36,38
Шеренціс Д..........................7
Шільштут Й......................... 40
Шолом-Алейхем Ш.............4
Шперлінг О......................... 5, 33
Юматов Н............................4
Ягодін В...............................35
Яношельський.....................4, 34, 38
Яцюк П................................43[ 45 ]

Покажчик видань

Бердичевер иллюстрация 4, 33
Бердичевские ведомости 13, 33
Бердичевский летучий листок 33
Бердичів (перейменована) 13, 27*, 33
Бердичів на долоні 14, 32, 33
Бердичів-реклама 26, 33
Бердичівська мозаїка 12, 33
Бердичівський вісник 13, 27, 33
Бердичівський регіон 33
Бердичівські новини 14, 32, 33
Вертикаль 13, 33
ВІК 14, 33
Вільна думка 33
Вільне слово. Бердичів 12, 33
Вісті 33
Вісті з Бердичева 34
Волинський пролетарий 9, 34
Воля 7, 34
Вперед 9, 34
Глос радецькі 10, 34
Голос жизни 8, 34
Голос праці 8, 9, 18, 34
Голос труда 8,17, 34
Голос фронта 6, 34
Дер Арбатер 4, 38
Дер Емес 4, 38
Дер Котер 4, 38
Дер Кустар 4, 38
Дер Шлугпер 4, 38

 
Дер Шлягер 4, 38
Ди Библиотек 4, 38
Діловий Бердичів 14, 34
Дос юдише флоксблат 4, 38
Экономическая мысль 7, 34
Євангельська нива 13, 30, 34
Життя і воля 7, 8, 35
За технічний прогрес 10, 14, 23, 31, 35
Заметки 35
Земля Бердичівська 12, 26, 35
Зоря комунізму 11, 35
Известия 7, 17, 35
Известия - Вісті 17, 35
Известия Военно-революционного
комитета Юго-Западного фронта 6, 35
Інфо-сервіс 14, 31, 35
Київське слово 35
Коммунист Бердичева 12, 35
Комсомолець України 35
Луч и телеграфъ 35
Любимая газета 13, 27, 35
Марусія Укрпост 13, 28, 36
Марусія 14, 31, 36
Марусія плюс 13, 28, 36
Машинобудівник 10, 23, 36
Металлист 10, 36
Ми, молодь 13, 28, 36
Міські вісті 14, 36
Молодий більшовик 36

 
 Молодой рабочий 8
На штурм 9,22,36
Найер Телеграф 36
Найес Орун Эрец-Исроэл 4,36
Наша ера 13,36
Наше время 36
Наше слово 8,36
Нова доба 10,36
Общественная жизнь 7,36
Отвес 13,36
Патриот родины 11, 36
Правда молодёжи 9,19
Рабочая жизнь 9
Рабочее эхо 8,21,36
Радянський шлях 9,10,11,12, 22,24, 35, 37,
39-43
Регіон 14,37
Ріо-Бердичів 13, 28, 37
Ріо-Бердичів Субота 32,37
Свободная мысль 6,8,37
Селянська думка 8,37
Слово народу 13,37


 Сторінка жінки робітниці й селянки 9
Страничка ликбеза 9
Страничка молодёжи 8,19
Страничка призывника 9,20
Телесенсація 14,32,37
Український стрілець 37
Утрення газета 37
Фолькештиме 4,38
Хлібороб 37
Шлях до очищення 13,37
Шляхи нового господарства 9
Экономическая мысль 37
Южная молва 5,38
Южное слово 5,6, 8,38
Южный вестник 5,38
Южный голос 5,38
Южный листок 38
100.000 + Бердичів 14, 38
100.000+ Бердичівський регіон ЗО, 38
Marusia@ukr.post.net 13,28,38
Mozaika Berdyczowska 26, 38[ 46 ]

 

Як видно із діаграми, створення нових ЗМІ у Бердичеві розпочалося у 1993 р. і набуло піку у 2002 р. Після певного спаду пік повторився у 2005 р. Стабілізація процесу на рівні останнього десятиріччя говорить про поступове насичення місцевими виданнями ринку преси Бердичева.


[ 47 ]

Про автора

Милада Викторовна МартынюкМілада Вікторівна Мартинюк народилася в Бердичеві. Все життя Мілади Вікторівни пов'язане з Бердичевом. Тут вона на відмінно закінчила школу №2, педагогічне училище, а вищу освіту отримала у Києві.
Мілада Вікторівна — старший викладач Бердичівської гуманітарної гімназії №2, спеціаліст вищої категорії.
Вже багато років М.В. Мартинюк захоплюється краєзнавством, досліджує історію рідного міста. Вона — учасник багатьох міжнародних краєзнавчих конференцій, автор численних публікацій, в яких розповідає про малознайомі сторінки з історії Бердичева, Волині, Поділля.
Пропонована робота — іще одне дослідження невтомного краєзнавця, дослідниці, патріота свого краю. Безумовно, ця книжка стане у пригоді усім, хто цікавиться історією і сьогоденням рідного Бердичева.

Георгій Мокрицький.


[ 48 ]

Бердичівська міська рада 
Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині 


довідкове краєзнавче видання 

МАРТИНЮК Мілада Вікторівна 


ПРЕСА Бердичева 

в контексті подій ХІХ-ХХІ ст. за редакцією автора 

ПП "Видавництво "ВОЛИНЬ" 

2008 


Консультант Георгій Мокрицький 
Більд-редактор Георгій Мокрицький 
Технічний редактор Сергій Мокрицький 
Коректор Володимир Цицюра 
Комп'ютерний набір Любов Мокрицька 
Комп'ютерна верстка Григір Океании 
Технічне забезпечення Андрій Мокрицький 
Відповідальний за випуск Георгій Мокрицький 

Книжку видано житомирським приватним видавництвом "Волинь", 
що спеціалізується на випуску краєзнавчої і суспільно корисної літератури, праць з історії 
трудових колективів і галузей економіки, шкільних посібників, книг для сімейного читання, 
путівників і довідників. Для таких видань - пільгові умови. 
Телефони видавництва (041-2) 42-00-06 44-53-23. Електронна адреса краєзнавчого 
видавництва "Волинь" в "Інтернеті": volyn@polesye.net 


Свідоцтво видавництва № 24706093 від 06.10.97. 
ПП "Видавництво "Волинь", вул. Мала Бердичівська, 17а, Житомир, Україна 10014 


Формат 60x84/16. 2,75 ум. др. арк. 3.0 ум. фарбовідб. 2,75 обл.-вид. арк. 44 с. Т. 200 прим 
Здано до верстки 02.06.2008. Підписано до друку 27.07.2008 р. Здано до друку 28.07.2008. Папір офсетний 80 г/м.кв. 
Надруковано вдрукарні ПП "Рута'' Зам. № 1149 
вул Мала Бердичівська, 17. Житомир. 10014